Privacyverklaring

Mindwize gaat zorgvuldig om
met uw gegevens

Beveiliging

Voor Mindwize is een verantwoorde omgang met uw gegevens van groot belang.
Uw gegevens worden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en
branchecodes op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring
licht Mindwize toe welke persoonsgegevens door haar worden verwerkt en welke
rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

In het kader van haar dienstverlening legt Mindwize de volgende persoonsgegevens
vast: (1) persoonsgegevens van (potentiële) relaties van Mindwize en (2)
persoonsgegevens van (potentiële) donateurs.

Mindwize gaat zorgvuldig om met uw gegevens

RECHTEN

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Mindwize van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u Mindwize een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Mindwize hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen via het contactformulier op de website van Mindwize of telefonisch. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

RECHT VAN INZAGE

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Mindwize worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

RECHT OP RECTIFICATIE

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindwize. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Mindwize ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Indien Mindwize gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mindwize, kunt u Mindwize verzoeken om de gegevens die Mindwize van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

KLACHTEN

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Mindwize.

MINDWIZE

Mindwize helpt goede doelen-organisaties met het werven en benaderen van persoonsgegevens van (potentiële) donateurs. In dat kader kan het zijn dat Mindwize u informeert per post, telefoon, sms, e-mail en online via social media over deze goede doelen.

Voor zover u deze gegevens niet zelf aan Mindwize heeft verstrekt, heeft Mindwize deze gegevens van een derde partij verkregen.

DOELEN

Mindwize verwerkt uw gegevens om u te kunnen informeren over goede doelen-organisaties en om u te benaderen over mogelijkheden om donateur worden. Dit kan telefonisch, per post, per sms of per e-mail plaatsvinden.

Daarnaast kan Mindwize uw gegevens verwerken om tot data-analyses te komen die haar dienstverlening kunnen optimaliseren, waaronder met betrekking tot uw bereikbaarheid en de voorspelling van de kans dat u donateur zal willen worden.

Socialcall, het callcenter van Mindwize neemt telefonisch contact op met supporters van organisaties, waarbij de kwaliteit van de gesprekken wordt gemonitord met voicelogs, welke gebruikt worden voor interne trainingsdoeleinden.

Deze voicelogs kunnen eveneens gebruikt worden voor het aantonen dat een telefonisch afgesproken overeenkomst uitgevoerd kan worden. Mindwize voert deze verwerkingen uit in het kader van haar gerechtvaardigde, commerciële belang. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen.

BEWAARTERMIJNEN

Mindwize zorgt ervoor dat u bij ieder communicatiemoment de gelegenheid heeft aan te geven dat u niet langer informatie wenst te ontvangen. Indien u daar gebruik van maakt, verwijdert Mindwize uw contactgegevens binnen 30 dagen.

ONTVANGERS

Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners.

Mindwize kan verwerkers inschakelen voor het verwerken van uw gegevens. Mindwize borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Mindwize draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen in de vorm van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

COOKIEVERKLARING

De website van Mindwize gebruikt cookies.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de website van Mindwize (hierna “de website” genoemd) vanaf haar server naar uw browser stuurt en op de harde schijf of in het geheugen van uw randapparatuur (uw computer) wordt opgeslagen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Het is de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Er wordt dus informatie uitgewisseld tussen de apparatuur en de server van de website.

Maar ook applicaties van derden zoals Facebookknoppen maken bijvoorbeeld gebruik van cookies. Ook meten we met cookies welke pagina’s worden bezocht. Bijvoorbeeld met Google Analytics. Volgens de nieuwe wet moeten we hier toestemming voor vragen. Zonder cookies werkt de website niet helemaal zoals ze bedoeld is.

Welke cookies hanteert de website en voor welk doel?

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies worden ingezet om de werking van de website te optimaliseren. Daarom worden deze cookies standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Deze zijn namelijk nodig voor bijvoorbeeld het correct functioneren van de formulieren op onze website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in uw winkelmandje bewaard blijven wanneer u iets wilt kopen in onze webshop.

ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

ADVERTISING COOKIES

Wij gebruiken online advertenties om onze campagnes onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en u geen onnodige informatie te tonen.

Deze cookies maken het mogelijk om:

  • Bij te houden welke advertenties u al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
  • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
  • Bij te houden hoeveel bezoekers informatie aanvragen dan wel een product kopen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
  • Bij te houden of u al bepaalde informatie en/of producten van ons hebt afgenomen. U zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.
  • Bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien.

Ook als u cookies niet accepteert kunt u nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om u relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.

SOCIAL PLUGINS

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw Randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

VERWIJDEREN COOKIES

De toestemming die u heeft gegeven aan deze website voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert.

WIJZIGINGEN

Deze Cookieverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

VRAGEN

Mocht u nog vragen hebben over deze Cookieverklaring dan kunt u een e-mail sturen aan info@mindwize.be.
Verder kunt u, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit.

CONTACT

U kunt Mindwize bereiken via deze website of op telefoonnummer 016 583 082.