Hoe reageren donateurs tijdens deze crisis? Dit zeggen de resultaten:

Onze Nederlandse collega’s hebben een analyse gedaan en dit zijn de conclusies:

We zijn alweer ruim een maand in de ban van de coronacrisis. Een goed moment om eens te kijken hoe donateurs hebben gereageerd sinds de eerste maatregelen van de overheid. Wat is de impact op het geefgedrag?

Er zijn veel meningen en er is veel onderbuikgevoel. Bij Mindwize geloven we dat alles begint met data. En hieronder lees je wat de data ons vertellen. We hebben gekeken naar de recente resultaten van de campagnes van onze klanten op het gebied van direct mail, telemarketing en online.

Onze conclusie: donateurs blijven geven, via alle kanalen.
Ons advies: hou vast aan je plan en blijf communiceren met je achterban.

Lees hieronder meer over de bevindingen van onze Nederlandse collega’s.

Direct mail naar bestaande donateurs – geefgedrag blijft op peil

We hebben gekeken naar de campagnes van onze klanten in Nederland tot en met half april. Dat zijn ruim 550.000 verstuurde mailingen. Als we alle direct mail campagnes van onze klanten samenbrengen, zien we dat het geefgedrag op peil is met dat van vorig jaar en ook hetzelfde patroon volgt.

De respons op nieuwsbrieven is zelfs iets hoger dan vorig jaar. Dit wijst erop dat donateurs op dit moment graag meer informatie willen, en op basis daarvan iets willen doen om te helpen.

Conclusie: bestaande donateurs blijven geven, dus blijf vragen.
Nu is de tijd om je donateurs te vragen om steun.

De stemming aan de telefoon – de beste week ooit

Onze Nederlandse collega Tim Bos van Socialcall vertelt het volgende over de belcampagnes die nu lopen:

“Vorige week was de beste week ooit bij Socialcall.

We bellen op dit moment van alles: Upgrade, Reactivatie, Storno, Lead opvolging.
Eigenlijk alle campagnes die we in ‘normale’ tijden ook voor onze klanten doen.

We hebben alle bellers geïnstrueerd om iets extra’s toe te voegen uit solidariteit. Dat extra’s is aandacht, een luisterend oor en heel veel empathie. ‘De wereld een beetje beter maken.’ Dat doen ze!

En dat geeft warme gesprekken en tot nu toe hoge donaties.”

Conclusie: je achterban heeft behoefde aan contact. Bel ze op en geef ze een luisterend oor. De resultaten zullen volgen. Nu is de tijd om naar je donateurs te luisteren.

Online – hogere percentages

We zien dat meer mensen nu online zijn. Bezoek aan de websites van onze klanten is hoger. De openings- en doorklikpercentages zijn beter. En één klant laat zelfs een verdubbeling zien van het aantal donaties in de afgelopen twee weken.

Leadgeneratie campagnes met opvolging via telefoon is op dit moment voor veel van onze klanten een effectieve manier om vaste donateurs te blijven werven tijdens deze crisis.

Conclusie: ga waar je donateurs zich begeven. En ze zitten nu heel veel online. Nu is de tijd om te investeren in digitale campagnes.

Wil je ook vaste donateurs blijven werven tijdens deze crisis?

Dit rondje langs de velden laat zien dat het geefgedrag tot nu toe robuust is.
En dat donateurs achter de missie van onze organisaties blijven staan in tijden van crisis. Als er nood is, willen mensen graag helpen.

Ons advies: hou vast aan je fondsenwervingsplan. Deel informatie. Laat weten wat de nood is en hoe de donateur daarbij kan helpen. Doe een extra campagne. Bel je beste donateurs op en vergroot je online aanwezigheid.

Succes en blijf gezond.

Meer weten? Neem contact op.

Neem contact op met Liesbeth via liesbeth@mindwize.be of bel 016 583 082 .