Subsidie portkosten einde verhaal, wat nu gedaan?

Jarenlang gebruikten we in de socialprofitsector de gesubsidieerde portkosten om onze direct mailings aan tijdschrifttarief te verzenden. Misschien was  het wel te mooi om waar te zijn … Vanaf 1 juli is het gedaan met de subsidie. Een ingrijpende verandering, waardoor de portkosten meer dan verdubbelen. Luidt het einde van de subsidiëring van de portkosten ook het einde in van direct mail? Wij denken alvast van niet. Volgens ons zijn er nog voldoende kansen. In deze blog bieden we jou 4 strategieën die je kunt toepassen in je fondsenwerving nu de verlaagde portkosten wegvallen.

Geschreven door Jolan van Herwaarden, senior Fondsenwerver België

Slecht nieuws en goed nieuws

De sector kranten en tijdschriften kreeg sinds jaar en dag een ‘persconcessie’: een overheidssteun van zo’n 175 miljoen per jaar met Bpost als begunstigde. Eind 2023 besliste de federale regering dat ze jaarlijks nog maar 50 miljoen beschikbaar zal stellen om de sector drijvend te houden. De persconcessie verdwijnt na 30 juni 2024. Tot en met 2026 is er een nieuw systeem waarin de 50 miljoen steun niet meer rechtstreeks naar de verdeler gaat. In die overgangsregeling wordt de steun aan uitgevers gegeven in de vorm van een belastingkrediet.

Vanaf juli 2024 zijn middenveldorganisaties dus zelf verantwoordelijk voor het volle bedrag van de verzendingskosten van hun magazine, of moeten ze onderhandelen met een derde partij. De verhoging van de portkosten bedraagt ruim 100%. Dat zal een obstakel vormen voor vzw’s die via de post nieuwe donateurs zoeken en met hun schenkers communiceren.

Er is hoop

Het nieuwe belastingkrediet, waarover eind maart 2024 een regeringsakkoord werd bereikt, is heel interessant. Ongeveer een derde van de enveloppe, goed voor zo’n 16 miljoen euro, gaat naar het middenveld. Alle middenveldorganisaties (kerken, verenigingen, vakbonden, mutualiteiten …) onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, kunnen aanspraak maken op het volgende:

Er wordt een verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet verleend aan de belastingplichtigen die uitgever zijn van papieren publicaties waarvoor ze verdeelkosten ten laste nemen gedurende de kalenderjaren 2024 tot 2026.

Er is dus hoop. Alleen weten we nog niet precies hoe die fiscale korting geregeld wordt of hoe de 16 miljoen die daarvoor is vrijgemaakt, verdeeld zal worden. Onzekere tijden dus.

Geen paniek

We zijn niet het eerste land waar dit gebeurt. In Nieuw-Zeeland komt ook een stijging. Sommige socialprofitorganisaties daar denken er in paniek over om hun direct mail stop te zetten. Andere richten hun DM nu op een andere manier in, waarbij ze met nog meer precisie hun selecties maken om te mailen.

En we moeten ook niet vergeten dat er heel wat landen zijn met succesvolle DM-programma’s voor vzw’s die het gewone posttarief betalen. Bovendien is DM té belangrijk voor fondsenwerving om zomaar stop te zetten. Daarom geven we jou een aantal handige tips over wat je niet en wat je vooral wél kan doen.

Voorzichtig, niet doen:

  1. Panikeren. Zorg dat je een duidelijk beeld krijgt van wat je organisatie nu betaalt en wat de toekomstige kosten zijn.
  2. Minder mailen. Zo verlies je je beste schenkers, want zonder geefvraag geen gift. DM is nog altijd de beste manier om schenkers te behouden. Kijk wel goed naar de selecties die je mailt en met welke boodschap je hen benadert. Het gewicht van elk poststuk wordt nu ook (nog) belangrijker.
  3. Alleen naar de kosten kijken. Dan kijk je enkel naar de korte termijn, iets dat we helaas te vaak doen. De ‘life-time-value’ van een schenker is een veel betere indicatie van de waarde van je investering in het mailprogramma.

Maar juist wel:

  1. De juiste schenkers selecteren met een goede segmentatie. De toekomst van je organisatie hangt af van de kwaliteit van de communicatie, met de juiste donateursgroep. Zeker voor de werving van nalatenschappen en de communicatie met middle en major donors is de inzet van DM essentieel.
  2. DM online ondersteunen. Onderzoek toont aan dat de zichtbaarheid met 50% vergroot als je eerst online banners op social media toont, vervolgens een e-mail stuurt en tenslotte een poststuk.
  3. Je kennis in digitale fondsenwerving vergroten. De fondsenwervingsmix zal immers sowieso verschuiven.
  4. Het e-mailadres vragen aan al je schenkers waarvan je dat nog niet hebt.

Ja, die overheidssteun was misschien wel te mooi om waar te zijn. Maar een goede fondsenwerver is flexibel en creatief. En dat zullen ze zien ook. Toch?

Wij van Mindwize zijn er voor jou. Neem gerust contact op met vragen.

Neem contact met ons op

Meer fondsenwervingstips