7 tips voor legaten journey

Schenkingen via testament worden een steeds belangrijkere inkomstenbron voor goede doelen. Maar hoe krijg je potentiële erflaters zo ver dat ze overwegen om een deel van hun vermogen aan jouw organisatie na te laten?  Mindwize heeft 7 tips bij elkaar gebundeld om de legaten journey te optimaliseren.

Daarom is de vraag is: hoe gaat jouw organisatie een relatie opbouwen met mensen die overwegen een non-profitorganisatie in hun testament op te nemen? Om op die vraag te antwoorden, hebben we onderzoek gedaan onder 37 Belgische non-profitorganisaties 

Maar hoe pak je dit aan? Wat doe je al goed en wat kan beter? Vergelijk de resultaten uit het onderzoek met je eigen organisatie en stel je eigen actiepunten op.

Lees hier de tips over de legaten journey:

Bij Mindwize geloven we dat organisaties erflaters op een gepaste manier kunnen helpen bij het maken van een beslissing over hun nalatenschap. We onderzochten hoe de verschillende organisaties supporters informeren over legaten en via welke kanalen ze dat doen. We leerden dat een combinatie van verschillende communicatie kanalen optimaal is voor het informeren over legaten.  

Tip 1

Communiceer over nalatenschappen via je eigen kanalen, zoals een papieren of digitale nieuwsbrief.

Verwijs naar je website of zorg voor een responsmechanisme waarmee geïnteresseerden een brochure of andere informatie kunnen aanvragen.

Zorg ervoor dat de contactgegevens van de legatenverantwoordelijke van je organisatie makkelijk te vinden zijn.  

Tip 2

Zorg ervoor dat ook ouderen gemakkelijk alle informatie over legaten kunnen vinden op je website.

Zoals de missie en het werk van je organisatie. Maar ook via de types legaten met uitleg en rekenvoorbeelden, testimonials en FAQ’s.

Tip 3

Leid de geïnteresseerde op je website altijd naar het formulier waar de fysieke brochure aangevraagd kan worden.

Zo kan je de aanvraag persoonlijk  blijven opvolgen en een relatie met de geïnteresseerde opbouwen.

Tip 4

Wanneer een supporter informatie aanvraagt, zorg dan dat de aanvraag snel en correct wordt opgevolgd.

Ook dit via een  tone of voice die past bij de toon van de aanvraag! 27% van de organisaties beantwoordde de aanvraag niet. Dit is absoluut een gemiste kans!  

Tip 5

Zorg voor een kwalitatieve eigen brochure die de geschiedenis van het goede werk van je organisatie in de verf zet en die een hoopvol beeld schetst van toekomstplannen.

Let erop dat je brochure transparantie en vertrouwen uitstraalt.

Tip 6

Is je organisatie lid van Testament.be? Stuur dan de brochure van Testament.be samen met je eigen legatenbrochure op. Dit zorgt voor meer transparantie.

Bovendien verschaft de brochure gedetailleerde informatie over onder andere testamenten en legaten.  

Tip 7

Houd persoonlijk contact met de geïnteresseerden op een manier die zij waarderen. Sommige mensen willen geen contact onderhouden en regelen liever alles zelf met hun notaris.

Langs de andere kant waarderen anderen een algemene nieuwsbrief of uitnodigingen voor legatenevenementen. 

Help supporters met interesse in legaten op een professionele manier. Zorg ervoor dat je de vorm van communicatie gebruikt die bij hen past. Wie weet besluiten ze om het werk van jouw organisatie te ondersteunen met een heel bijzondere gift: hun nalatenschap.

Download brochure legaten communicatie

Meer weten? Neem contact op.

Neem dan contact op via info@mindwize.be of bel +32 (0) 471 90 34 05.