Werkwijze omgang met donateursgegevens

Op basis van toestemming

Alle handelingen die Mindwize doet met donateursgegevens, zijn op basis van afspraken die gemaakt zijn tussen het goede doel en Mindwize.

Privacywetgeving

Alle handelingen die Mindwize doet met donateursgegevens namens het goede doel, vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Recht van Verzet

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) staat het de goede doelen vrij om adresgegevens aan te bieden voor eenmalig gebruik. Zolang zij dat maar melden aan de donateurs en men daartegen in verzet kan komen.

In de communicatie naar donateurs van onze klanten wordt er verteld wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Ook wordt de donateur de mogelijkheid geboden om hiertegen in verzet te komen, zoals de wet voorschrijft.

Als er een verzoek van een donateur komt, wordt deze meteen ingewilligd en verwerkt in de donateursdatabase van de betreffende klant.

Uitwisseling van donateursgegevens

In bepaalde gevallen – en op basis van afspraken met het goede doel – worden adresgegevens aangeboden voor eenmalig gebruik aan andere goede doelen. Elk goed doel dat zich aanbiedt, wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Samenwerking met listbrokers

Mindwize werkt samen met listbrokers. Deze partijen hebben de adresbestanden die zij van onze klanten – volgens afspraak – aanbieden nooit zelf in bezit.

Deze listbrokers bemiddelen slechts tussen het goede doel en de markt. Ook dat is toegestaan volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.