Meer grip op je nalatenschapsinkomsten

Brochure over nalatenschappen

Deze brochure over nalatenschappen helpt je om meer inzicht te krijgen in jouw nalatenschapsinkomsten, de resultaten van je activiteiten te verbeteren en jouw nalatenschapsprogramma structureel te verfijnen, vereenvoudigen en aan te passen.

Zo kom je tot een doordacht (op data gebaseerd) nalatenschapsprogramma dat past bij jouw doelstellingen en budget. Zo zal jij meer grip krijgen op jouw nalatenschapsinkomsten, voor jouw organisatie.

Door deze brochure over nalatenschappen:

Krijg je meer inzicht in jouw toekomstige inkomsten uit nalatenschappen
Verbeter je de resultaten van je nalatenschapsactiviteiten
Verfijn, vereenvoudig of pas jouw bestaande nalatenschapsprogramma aan

Ontdek de 4 stappen naar een nalatenschap!

Download de brochure 

Goede doelen worden steeds vaker in testament opgenomen.

Goede doelen halen behoorlijk wat inkomsten uit legaten en die inkomsten gaan bovendien in stijgende lijn. Met andere woorden: er worden meer legaten (schenkingen uit nalatenschappen) geschonken aan goede doelen, en het bedrag van de legaten is ook toegenomen.

In 2018 haalden de 121 organisaties uit het onderzoek van HOGENT, divers in grootte en actiedomein, via legaten een totaalbedrag van 205 miljoen euro op. De ijzeren wet in fondsenwerving geldt ook hier: overwin alle schroom en durf de giftvraag op de gepaste manier te stellen. Een organisatie doet er goed aan om kandidaat-erflaters op de hoogte te brengen van hun behoefte aan fondsen en daarvoor verschillende communicatiekanalen in te zetten.

Wij helpen jou om deze kans optimaal te benutten. Daarvoor hebben wij onder andere een Legacy Forecast Model ontwikkeld. Deze zal jouw inzichten geven, over welke effecten jouw inspanningen voor de komende 25 jaar  zullen zijn.

Download de brochure

Het model wordt op maat gemaakt voor jouw stichting en jouw situatie

De Mindwize Nalatenschapsstrategie helpt je om meer inzicht te krijgen in jouw nalatenschapsinkomsten, de resultaten van je activiteiten te verbeteren en jouw nalatenschapsprogramma structureel te verfijnen, vereenvoudigen en aan te passen.

Zo kom je tot een doordacht (op data gebaseerd) nalatenschapsprogramma dat past bij jouw doelstellingen en budget. Hierdoor zal jij meer grip krijgen over jouw nalatenschapsinkomsten.

Download de brochure

Meer weten over onze nalatenschapsstrategie?

Neem dan contact op!